Start    Om rasen    Bildsvep    Våra Kuvasz   A-kull     

Zazza   DCM/PRA    Links    Gästbok     Maila

Rasstandard finns
här på
Svenska Kuvaszklubbens sidaLite om den ungerska Kuvaszens
härkomst och egenskaper

Kuvaszens ursprung är inte helt klarlagd, men man antar att rasen på 800-talet följde med Magyar- folket, ett finskt-ungerskt ryttarfolk,som kom österifrån ur de stora områderna i de asiatiska stepperna och bosatte sig söder om Karparterna i området mellan floderna Donau-Theiss.

Även om man räknar rasen till herde- hundarna så avviker dock Kuvaszen i sitt lynne från dom andra raserna i denna grupp. Skillnaden utgörs huvudsakligen av Kuvaszens självsäkerhet,vilket betyder att en Kuvasz aldrig underordnar sig helt. Kuvaszen bestämmer gärna själv hur han vill förhålla sig. Många tyder detta som envishet el. dumhet, men det stämmer inte alls.

Beteendemönstret är Kuvaszens arv från århundrade lång avel på bla själv ständigheten, som var en absolut nödvändighet för att rasen skulle kunna utföra sin vaktuppgift på ett lämpligt sätt. Och just denna självständighet är ofta detta som fascinerar Kuvasz- älskaren. Så vill en Kuvasz exempelvis oftast ta första initiativet till kontakt med främmande personer och tycker inte om att folk går rakt på dem.

Som flockledare måste man alltid vara steget före och lite mer intelligent än sin Kuvasz. Bestämdhet, konsekvens, klokhet och list fungerar bra. Däremot ska en Kuvasz aldrig kuvas el. behandlas med hårdhet. Unghunden kan vara ganska jobbig periodvis med sin envishet och kräver en del tålamod, eftersom Kuvaszen utvecklas sent, såväl fysiskt som psykiskt.

Kuvaszen är mycket sällskaplig och är starkt bunden till sin familj och trivs bäst om den får delta i ett lagom aktivt vardagsliv. Den vuxna hunden har en mängd olika läten för sig och "pratar" gärna. En annan utmärkande egenskap är rasens vaksamhet.

Kuvaszen har bevarat sin instinkt-säkerhet som var av största vikt för sin ursprungliga uppgift: att vaktaherden och hjorden mot inkräktare som vargar, björnar eller tjuvar. När dom stora hjordarna försvann med tiden, så fick Kuvaszen en ny uppgift i att vakta hus och tomt hos sin familj. Denna instinkt finns kvar i rasen än idag och det finns ingen anledning att förstärka eller träna vaksamheten, för det kan leda till att Kuvaszen blir aggressiv och att man förlorar kontrollen helt över hunden.

Kuvaszen kommer instinktivt att skydda sina människor och deras ägor på sitt eget sätt genom att först signalera sin beredskap att försvara och ignoreras detta så kommer hunden att agera.
I jämförelse med andra raser av samma storlek har Kuvaszen ett temperament som man knappt hittar där, och har en bra uppfattnings förmåga ett utmärkt luktsinne och kort reaktionstid.

Favoritplatsen utomhus är oftast tomtens högsta punkt, där den kan ligga i timmar och bevaka. Det kan verka som den är slö,men händer det något är den genast beredd.top

Copyright© 1996–2009 Ulrica Hermelin.
Foto T. Bender/U.Hermelin